آقای وزیر حداقل یک خودکار به سمت اینستاگرام پرت کن!
آقای وزیر حداقل یک خودکار به سمت اینستاگرام پرت کن!
احمد کارآمد فعال رسانه‌ای در واکنش به توییت فوتبالی آذری جهرمی، خطاب به وزیر ارتباطات نوشت: اینستاگرام داره دونه دونه عکسای سردار حجازی رو پاک میکنه نمی خوایم به اندازه ‎کلاب_هاوس خودتون رو جر بدید،یه دونه توییت بزن علیه اینستا؛ حداقل یه خودکار پرت کن، داره تموم میشه دوره تون