آقای تاج زاده، تو نبودی میگفتی رئیس ‌جمهور هیچکارست؟!
آقای تاج زاده، تو نبودی میگفتی رئیس ‌جمهور هیچکارست؟!
وی همیشه مدعی بوده که رئیس جمهور در ایران کاره‌ای نیست

به گزارش جهت، یک کاربر توئیتری با اشاره به اخبار احتمال کاندیداتوری تاج زاده و اینکه وی همیشه مدعی بوده که رئیس جمهور در ایران کاره‌ای نیست، در توئیتی کنایه آمیز نوشت:

تو نبودی میگفتی رئیس‌جمهور هیچکاره‌ست؟!

  • منبع خبر : مشرق