آقایان! زمان شما معمم بودن رییس جمهور به صلاح بود؟
آقایان! زمان شما معمم بودن رییس جمهور به صلاح بود؟
کبری آسوپار فعال رسانه‌ای در توییتی نوشت: روزنامه جمهوری اسلامی نوشته صلاح نیست یک معمم رییس‌جمهور باشد.

به گزارش جهت،  کبری آسوپار فعال رسانه‌ای در توییتی نوشت: روزنامه جمهوری اسلامی نوشته صلاح نیست یک معمم رییس‌جمهور باشد.

البته در ۸ سال دولت هاشمی، ۸ سال دولت خاتمی، ۸ سال دولت روحانی و نامزدی ناطق و کروبی این نکته یادشان نبود. خدایگان تناقض و تحلیل بر محور منافع حزبی که نیازی هم ندارند منطقی باشند؛ در هر حال کسانی برایشان هورا می‌کشند!

  • منبع خبر : مشرق