آقایان به جای سیاسی کاری درآمد را واقعی کنید
آقایان به جای سیاسی کاری درآمد را واقعی کنید
نماینده مجلس در توییتی نوشت: به عنوان مدافع بهبود معیشت طبقات ضعیف، گفتم رقم ۱۵۰ همت که بناست سهام و اموال به صندوقهای بازنشستگی بدهند، توخالی است و با شرایط بورس تناسب ندارد، درآمد را واقعی کنید.

به گزارش جهت، احسان خاندوزی نماینده مجلس در توییتی نوشت: به عنوان مدافع بهبود معیشت طبقات ضعیف، گفتم رقم ۱۵۰ همت که بناست سهام و اموال به صندوقهای بازنشستگی بدهند، توخالی است و با شرایط بورس تناسب ندارد، درآمد را واقعی کنید.

نماینده دولت که لایحه‌ خودش ۹۰ همت بود شروع کرد به سیاسی‌کاری.

ترمز تورم، در هزینه جاری دولت است.

  • منبع خبر : مشرق